EIT Profesionala

EIT-a teknikari aditu batek idatzizko informe batean
jasotako eta ondoren udalari aurkeztuko zaion
ikuskapen bisualean gauzatzen da.

 

Zer da EIT bat?

Egitura, fatxada eta kubierta eta saneamendu eta hornikuntzako ohizko sareen ikuskapen bisuala da EIT bat.

Informazio gehiago

Ohizko galderak

Zer da EIT-a? Zergatik EIT-a? Zein elementu zaintzen ditu EIT-ak? Zein emaitza edo kalifikazio aurre ikusten ditu EIT-ak? Etab.

Informazio gehiago

Zerbitzu integrala

ITE-a dela? Eta ITE-a? Zer elementu zaintzen ditu ITE-k? Emaitzak edo kalifikazioak begiesten du ITE-a? etab.

Informazio gehiago

Kontaktua

Eraikuntzaren ikuskapen teknikoa.
Zure segurtasun eta legezkotasunerako egin aldizkako mantenuak.

Informazio gehiago

Eraikinetako Ikuskapen Teknikoa

Egin ezazu aldian behingo mantenua zure segurtasunerako eta legezkotasunerako

Ez dute gauza handirik egingo segurtasunaren inguruan zalantzak dituztenak. Eliot, Thomas Stearns